Zapraszamy na konferencję

NOWOCZESNE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Instytut Badawczy Dróg i Mostów z przyjemnością informuje o organizowanej nowej konferencji "Nowoczesne nawierzchnie drogowe" - Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych.

Recykling jest zagadnieniem, które jest coraz częściej obecne w budownictwie i staje się koniecznością przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wynika to bezpośrednio z założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), która zakłada podejmowanie działań w celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, ich racjonalnego wykorzystania, w tym wykorzystania ponownego tak, aby minimalizować wytwarzanie odpadów i ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko.

Budownictwo drogowe jest dziedziną, która z wielu powodów jest szczególnie predysponowana do stosowania recyklingu. Wynika to z dużej objętości robót i, tym samym, zużycia dużej ilości materiałów (np. kruszyw) oraz dużych nakładów energetycznych związanych z procesami produkcji, transportu i budowy.

Zastosowanie recyklingu pozwala uzyskać istotne korzyści w obszarze drogownictwa, zarówno przy budowie nowych dróg, jak i ich remontach oraz przebudowach. Recykling może zostać uwzględniony potencjalnie w podłożu oraz zarówno w dolnych, jak i w górnych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Dodatkowo budownictwo drogowe umożliwia wykorzystanie odpadów z innych dziedzin gospodarki.

Mozliwość i warunki, na jakich można zastosować recykling w budownictwie drogowym jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:
- przepisy, króre powinny określać warunki jego stosowania,
- dostępne zalecenia technologiczne i wymagania techniczne.
Jednostki naukowe i firmy wykonawcze powinny prowadzić prace badawcze niezbędne do opracowywania nowych i doskonalenia istniejących technologii. Ponadto powinna być stosowana ocena ekonomiczna i środowiskowa stosowania recyklingu.

Kluczem do sukcesu jest upowszechnianie wiedzy wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów poświęconych recyklingowi.
Chcielibyśmy skupić się na aspektach naukowo-technicznych, ale ciekawe doświadczenia praktyczne także będą mile widziane.

Wzorem ubiegłych lat, organizowana przez IBDiM konferencja, ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie informacji, opinii i wniosków w zakresie recyklingu, z uwzględnieniem doświadczeń krajowych i zagranicznych

Mamy nadzieję spotkać się w gronie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.