KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY KONFERENCJI

 

 • Jacek Alenowicz

 • Wojciech Bańkowski

 • Mirosław Biskup

 • Janusz Bohatkiewicz

 • Przemysław Buczyński
 • Anna Chomicz-Kowalska

 • Bohdan Dołżycki

 • Andrzej Duszyński

 • Marcin Gajewski
 • Andrzej Garbacz

 • Władysław Gardziejczyk

 • Mirosław Graczyk

 • Barbara Gworek
 • Renata Horodecka

 • Marek Iwański
 • Wiktor Jasiński

 • Piotr Jaskuła
 • Eugeniusz Koda

 • Leszek Komorowski

 • Karol Kowalski
 • Jan Król

 • Agnieszka Królikowska

 • Agnieszka Leśniak

 • Adam Liphardt
 • Piotr Mackiewicz

 • Cezary Madryas

 • Maciej Major

 • Maciej Maliszewski

 • Grzegorz Mazurek

 • Paweł Mieczkowski

 • Marek Mistewicz

 • Piotr Olaszek

 • Marek Pszczoła
 • Piotr Radziszewski

 • Barbara Rymsza

 • Janusz Rymsza

 • Michał Sarnowski
 • Mieczysław Słowik

 • Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

 • Bogusław Szmygin

 • Antoni Szydło

 • Marcin Świtała

 • Dominik Tyrawa

 • Małgorzata Ulewicz

 • Krzysztof Wilde

 • Robert Wójcik

 • Adam Wysokowski