INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA AUTORÓW

Streszczenia referatów należy nadsyłać poprzez formularz, do 1 kwietnia 2023 roku.

Streszczenie nie powinno przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień).

Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 20 kwietnia 2023 roku