PUBLIKACJA REFERATÓW

Artykuły o tematyce referatów – po ocenie recenzentów - zostaną opublikowane w kwartalniku „Roads and Bridges - Drogi i Mosty” (70 pkt) oraz w serwisie Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych.